Knæk Koden

– et forløb for jobparate ledige, der kan, vil, tør og gør.

Mangler I hænder i virksomheden? 
Det kan vi hjælpe med.

Nobiles er en dynamisk rådgivningsvirksomhed etableret i 2017, der har hjulpet mange virksomheder og kommuner med at realisere de menneskelige, organisatoriske og strategiske potentialer. 

Nobiles har indgået et samarbejde med Odense Kommune om at få jobparate ledige i beskæftigelse.  Jeres virksomhed kan blive matchet med en ledig i et støttet beskæftigelsesforløb, hvor I får mulighed for at lære hinanden at kende i 10 uger inden en forhåbentlig ansættelse.

Forløbet er gratis for virksomheden. Læs mere nedenfor.

Det kan I forvente af Knæk koden: 

  • I får mulighed for at rekruttere en ny medarbejder, som I har fået et godt kendskab til
  • I bliver matchet med en ledig der har valgt jeres virksomhed ud blandt andre mulige
  • I får en gradvis opstart forud for 4 ugers virksomhedspraktik og mulighed for at lave tilpasninger forud for praktikforløbet så både I og den ledige får mest muligt ud af praktikforløbet
  • I får sparring undervejs i hele forløbet, både af Knæk Kodens konsulenter og af Jobcentret
  • I får nye muligheder for at rekruttere de flere hænder, som I mangler i jeres virksomhed  

Om forløbet 

Knæk Koden forløber i 10 uger bestående af 2 ugers understøttende forberedelse og afklaring, 4 ugers understøttet opstart i jeres virksomhed, med efterfølgende 4 ugers virksomhedspraktik.  

Fra forløbets første dag er jobmuligheden i jeres virksomhed omdrejningspunktet i de kommende 10 uger. Det giver en unik mulighed for at etablere et tæt kendskab til hinanden inden en forhåbentlig ansættelse. I hele forløbet understøtter vi den ledige og jer i det gode match.   

I deltager sammen med andre lokale virksomheder, som også mangler arbejdskraft. Det er gratis for jer at deltage og jeres opgave er følgende:  

Sådan forløber “Knæk Koden”

Knæk koden er et 10 ugers beskæftigelsesforløb for ledige i 4 dele: 

Læs mere om de 4 dele nedenfor.

Del 1: Matchet mellem virksomhed og ledig

Del 2: Lær hinanden at kende- forventningsafstemning

I de kommende 4 uger starter jeres samarbejde med deltageren op til 2- 3 dage om ugen. I de resterende dage understøtter vi deltageren i at være en del af jeres virksomhed og undersøger mulighederne, hvis der er brug for et kompetenceløft f.eks. Hygiejne Bevis eller andet der viser sig undervejs i forløbet, når I kommer i gang med samarbejdet.  

Del 3: Virksomhedspraktik med sparring og støtte

Deltageren kommer i 4 ugers virksomhedspraktik i 30+ timer om ugen. Undervejs er der individuel sparring og støtte i netværksgrupper, hvor deltageren har mulighed for at få råd og vejledning undervejs i praktikforløbet. Vi rådgiver jer undervejs i praktikforløbet både i forhold til eventuelle behov der skal imødekommes og muligheder i forhold til fremadrettet ansættelse. 

Del 4: Opfølgning

Efter endt virksomhedspraktik laves en opfølgning på Knæk Koden forløbet.

Mand i produktion

Mangler din virksomhed flere hænder?

Kontakt vores konsulent eller send evt. spørgsmål. Vi glæder os til at høre fra dig. Venlig hilsen Nobiles og Knæk Koden.

Kontaktformular