Et forløb for jobparate ledige, der kan, vil, tør og gør.

Mangler I hænder i virksomheden? 
Det kan vi hjælpe med.

Knæk Koden er et succesfuldt forløb målrettet borgere, der er ramt af lang ledighed.  Gennem Knæk Koden kan din virksomhed blive matchet med en motiveret kollega i et støttet beskæftigelsesforløb, hvor I får mulighed for at lære hinanden at kende i 4-8 uger inden en forhåbentlig ansættelse.

Forløbet er gratis for virksomheden.

Det kan I forvente af Knæk koden: 

  • I får mulighed for at prøve en ny medarbejder af inden I ansætter
  • I får en gradvis opstart gennem 4-8 ugers virksomhedspraktik, og mulighed for at tilrettelægge praktikforløbet, så både I og deltageren får den bedste udbytte ud af praktikforløbet
  • I får sparring undervejs i hele forløbet af Knæk Kodens konsulenter
  • I får mulighed for at hjælpe en ledig tilbage til arbejdsmarkedet og derved løfte et socialt ansvar (CSR)

Om forløbet 

Knæk Koden forløber i 10 uger bestående af 4 ugers understøttende forberedelse og afklaring, 2 ugers understøttet opstart i jeres virksomhed og efterfølgende 4 ugers virksomhedspraktik (30-37 timer/uge).  

Fra forløbets første dag er jobmuligheden i jeres virksomhed omdrejningspunktet i de kommende 10 uger. Det giver en unik mulighed for at etablere et tæt kendskab til hinanden inden en forhåbentlig ansættelse. I hele forløbet understøtter vi den ledige og jer i det gode match.   

I deltager sammen med andre virksomheder, som også mangler arbejdskraft og det er gratis for jer at deltage. 

Sådan forløber Knæk Koden

Knæk koden er et beskæftigelsesforløb for ledige i 4 faser: 

Læs mere om de 4 dele nedenfor.

Fase 1: Forberedelse af deltagerne til at genindtræde på arbejdsmarkedet

Fase 2: Matchet mellem deltager og virksomhed — forventningsafstemning og afklaring

De gode match mellem den ledige og jer som virksomhed er afgørende for en mulig ansættelse.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte deltagers ønske og den enkelte virksomheds behov og sørger for at være bindeled mellem det konkrete arbejdsbehov, hensyn og forudsætninger.

Det betyder, at når I møder den deltager, I er matchet med, så møder I en deltager, der er motiveret for netop jeres virksomhed. Et hvert samarbejdsforløb starter dog med en “ansættelsessamtale”, hvor I sammen drøfter forventninger, krav og ønsker til hinanden.

Herefter starter jeres samarbejde med deltageren op til 2- 3 dage om ugen. I de resterende dage understøtter vi deltageren i at blive en del af jeres virksomhed og undersøger mulighederne, hvis der er brug for et kompetenceløft, f.eks. hygiejnebevis eller andet der viser sig undervejs i forløbet, når I kommer i gang med samarbejdet.  

Fase 3: Virksomhedspraktik med sparring og støtte

Deltageren kommer i 4 ugers virksomhedspraktik i 30+ timer om ugen. Undervejs er der individuel sparring og støtte i netværksgrupper, hvor deltageren har mulighed for at få råd og vejledning i praktikforløbet. Vi rådgiver jer i praktikforløbet både i forhold til eventuelle behov, der skal imødekommes og muligheder i forhold til fremadrettet ansættelse. 

Fase 4: Opfølgning

Efter endt virksomhedspraktik laves en opfølgning på det afsluttede samarbejde. Så deltageren, uanset om forløbet ender med en ansættelse eller ej, får det bedst mulige afsæt for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Mand i produktion

Mangler din virksomhed flere hænder?

Nobiles er en rådgivningsvirksomhed etableret i 2017, der har hjulpet mange virksomheder, kommuner og borgere med at realisere de menneskelige, organisatoriske og strategiske potentialer.

Kontakt vores konsulenter, hvis du vil høre mere. Vi glæder os til at høre fra dig.

Venlig hilsen Nobiles og Knæk Koden.

Kontaktformular